Concertkaartjes Disclaimer

Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die concertkaartjes.nu gebruiken. Door gebruik te maken van de concertkaartjes.nu website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze disclaimer na te leven.

concertkaartjes.nu behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Aankopen via concertkaartjes.nu

concertkaartjes.nu verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webwinkels met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende winkel. concertkaartjes.nu is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending. Vragen met betrekking tot de producten zullen in alle tijden gesteld moeten worden aan de desbetreffende winkel, zaken als kwaliteit, hoogte van de prijs is bepaald door de winkel. Hier hebben wij geen invloed op, wij vergelijken alleen producten van verschillende aanbieders.

Informatie op de website:

concertkaartjes.nu besteedt veel zorg aan de informatie op de site. concertkaartjes.nu probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die concertkaartjes.nu op haar site plaatst is mede afkomstig van winkels en fabrikanten, concertkaartjes.nu kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die concertkaartjes.nu hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. concertkaartjes.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie, aan concertkaartjes.nu gelinkte websites.

Komt u informatie tegen op de website die niet klopt, gelieve dit door te geven via het contact formulier.

Het gebruik van de website:

Het gebruik van concertkaartjes.nu is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via concertkaartjes.nu is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van concertkaartjes.nu staan.concertkaartjes.nu draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren concertkaartjes.nu toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van concertkaartjes.nu de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
  2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan concertkaartjes.nu te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Klachten en op- of aanmerkingen

Heeft u op- of aanmerkingen of een klacht, maak dit dan kenbaar via ons contactformulier.